Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol Leesproblemen en dyslexie onderbouw

Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie is een handreiking voor leerkrachten, remedial teachers, logopedisten en andere leesspecialisten van de groepen 1 tot en met 4. Doel van dit protocol is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen.

Stappenplan
Het protocol geeft door middel van een uitgewerkte stappenplannen aanwijzingen voor observatie en toetsing van leesvaardigheden (in groep 3 en 4) en vaardigheden die daaraan voorafgaan (in groep 1 en 2).

Kernpunten
Het protocol legt duidelijk uit wat de oorzaken en de gevolgen zijn van dyslexie. Het geeft een goed beeld van waar een kind met dyslexie tegenaan loopt en hoe een school daar op in kan spelen.

De kernpunten in het protocol zijn:

 • stappen in de taal- en leesontwikkeling
 • fonologisch/fonemisch bewustzijn
 • taalbewustzijn
 • letterkennis
 • boekoriëntatie
 • verhaalbegrip
 • automatisering basisvaardigheden
 • start begrijpend lezen
 • toetsen, waaronder toetsen bij de leesmethode
 • eventuele verwijzing naar de zorg als eind groep drie niet het gewenste resultaat is behaald

Protocol Leesproblemen en dyslexie bovenbouw

Dit Protocol is een handreiking voor leerkrachten en leesspecialisten bij het onderkennen en aanpakken van lees- en spellingproblemen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Het sluit aan op het protocol voor de onderbouw en voor het voortgezet onderwijs

Het Protocol geeft aanwijzingen voor observaties en toetsingen, de aanpak van lezen, spellen, het aanleren van lees-en spellings strategieen, het inzetten van hulpmiddelen als het gebruik van een computer of rekenmachine en het geven van dispenserende maatregelen zoals extra tijd voor een toets.

Doel is bij elk kind een zo hoog mogelijk niveau van de technische lees- en spellingvaardigheden te bereiken.

In het protocol staat veel informatie die ook nuttig kan zijn voor ouders, bijvoorbeeld over de oorzaken en de gevolgen van dyslexie. De lezer krijgt een goed beeld wat er allemaal mogelijk is om dyslexie in school aan te pakken. Het Protocol sluit aan op het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1-4 en het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.

Kernpunten
De kernpunten in het protocol groep 4-8 zijn:

 • signalering als de problemen niet eerder onderkend zijn
 • begeleiding bij vastgestelde dyslexie
 • toetskalender AVI-toetsen november en mei
 • beoordelen van de leesstrategie

streven naar functionele geletterdheid (het niveau om je in de samenleving te kunnen redden) en de aanpassingen bij de Citotoets

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s